Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Eksporten af byggematerialer steg i 2017

Byggeriets producenter eksporterede byggematerialer for knap tre milliarder kroner mere sidste år, men det reddede ikke den samlede byggeeksport.

Entreprenørerne formåede nemlig ikke at holde skansen. Sidste år blev der udført opgaver i udlandet for knap 25 millarder kroner, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er næsten 11 milliarder kroner mindre end i 2016. Det er eksporten af tjenester til Storbritannien og Tyskland, der har svigtet.

- Halleluja-årerne 2015 og 2016, hvor eksporten af tjenester toppede, kunne ikke fortsætte. Men vi ligger stadig væsentlig bedre end i 2014 og de foregående år, siger international chef i Dansk Byggeri, Henriette Thuen.

Trods et fald har eksporten af tjenester stadig en stor økonomisk betydning for branchen.

- Ser man på den samlede bygge- og anlægsaktivitet i 2017 udgjorde branchens eksport af tjenester alene godt 10 procent. Og eksporten betyder meget for byggebranchen som helhed. Eksporten er med til at gøre virksomhederne mindre følsomme over for udsving i økonomien herhjemme, siger Henriette Thuen.

Eksporten af byggematerialer til Storbritannien gik frem med mere end 2,5 milliarder kroner til 5,8 milliarder kroner og trak den samlede eksport op.

- I Dansk Byggeri er vi overraskede over den markante stigning i eksporten til Storbritannien set i lyset af Brexit og de udmeldinger, der kommer fra erhvervslivet, siger international chef i Dansk Byggeri, Henriette Thuen.

Men samlet set faldt byggeriets eksport. Håndværkere, entreprenører og byggematerialeproducenter eksporterede ialt varer og tjenester for mere end 65 milliarder kroner i 2017. Det er en samlet tilbagegang på 11 procent i forhold til året før.Trods faldet har bygge- og anlægsbranchen dog stadig en andel på seks procent af den samlede danske eksport af varer og tjenester på knap 1.100 milliarder kroner.

Har du oplevet problemer med krav til dit produkt i forbindelse med eksport?
Det kan være, du selv har overvejet at eksportere til et andet nordisk land. Eller du har fået en forespørgsel fra en af de danske entreprenører, er kender dit produkt fra Danmark og nu vil bruge det i et at af vores nordiske nabolande.

Har du oplevet, at der blev stillet krav til dit produkt, som du oplevede som problematiske?

Det kunne eksempelvis være:

  • At vinduet eller døren skulle åbne den anden vej
  • At trappetrinnene skulle have en anden højde
  • At brandreglerne var svære at leve op til – eller dokumentere

Har du oplevet noget lignende, hører vi gerne fra dig.

Kontakt Anita Kurowska Larsen på 72160294 eller anl@danskbyggeri.dk

Det skal være nemt at gøre ret
Dansk Byggeri arbejder både på nordisk og europæisk plan for at det skal være nemt for virksomhederne at leve op til reglerne:

  • Virksomhederne skal nemt kunne finde frem til relevant information
  • Administrative byrder skal gøres mindre
  • Fremtidige regler og standarder skal samtænkes, så der skabes et mere velfungerende nordisk og europæisk indre marked

Læs mere om arbejdet med grænsehindringer i Norden.


Kontakt
International chef Henriette Thuen, Dansk Byggeri, telefon 40984130

Branchedirektør Thomas Uhd, Dansk Byggeri, telefon 22944167

Pressechef Helen Jensen, Dansk Byggeri, telefon 21244702